Aarding Bliksembeveiliging - Transiënt B.V.

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Aarding Bliksembeveiliging

Activiteiten > AardingsystemenVanwege de technische vooruitgang, worden elektrische installaties in gebouwen steeds uitgebreider en veeleisender.
Naast de elektrische installatie, gas en water zijn de cv installatie, antennes en computerapparatuur een netwerk van geleidende systemen waar schade kan ontstaan.
De schade veroorzaakt door onweersbuien in elektrische installaties nemen in grote maten toe.
Deze schade ontstaat onder meer door electromagnetische inkoppeling (bijvoorbeeld inductie) en bliksemdeelstromen in voedingsleidingen of signaalkabels.

Een externe bliksembeveiliging alleen kan niet verhinderen dat er bij een blikseminslag schade aan interne installaties kan onstaan.
Om deze schade aan interne installatie te vermijden is het belangrijk interne bliksembeveiliging zoals
potentiaalvereffening van actieve delen (zoals voedingsleidingen, data- en telecom leidingen) en niet actieve geleidende delen (zoals waterleiding, gasleiding, etc.) toe te passen.

Het doel van potentiaalvereffening is om binnen een bepaalde ruimte of gebouw gelijktijdig geleidende delen op eenzelfde potentiaal te brengen.
Hierdoor wordt het gevaar voor overslag beperkt. Er ontstaan door juiste potentiaalvereffening namelijk geen spanningsverschillen.

Om potentiaalvereffening naar behoren te laten functioneren worden er bepaalde eisen gesteld aan o.a. het aardingssysteem.
Potentiaalvereffening dient volgens de IEC 62305 sterk vermaast te zijn. De beste potentiaalvereffening is een maasvormig vereffeningsnetwerk waarin geleidende delen van de installatie / object zijn opgenomen.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu