Bliksembeveiliging - Transiënt B.V.

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Bliksembeveiliging

Activiteiten > InspectiePeriodieke inspecties zijn van zeer groot belang om te komen tot een doelmatig onderhoud van een bliksembeveiligingsinstallatie en tot het aanpassen hiervan aan gewijzigde omstandigheden.
Zodat nieuw geplaatste ventilatoren, airco units, en andere objecten op bijvoorbeeld een dak ook voldoende beveiligd zijn zoals de bestaande installatie.

Wat kunt U verwachten van een inspecteur.

-  De inspecteur zal nagaan of het ontwerp en de uitvoering van de aarding- en/of  
  bliksembeveiligingsinstallatie voldoet aan de NEN 1010 en/of NEN-EN-IEC 62305.
  Dit kan bij oudere installaties de NEN 1014 zijn.

-  Een visuele controle op locatie zal plaatvinden ten einde een algemeen oordeel te kunnen vormen over
  dedeugdelijkheid van de betreffende installatie.

-  Ook worden er metingen aan de installatie vericht zoals het meten van de totale vervangingsweerstand
  van de installatie, de aardingsweerstand van de elektroden, en de vervangingsweerstanden van het    
  daknet.

-  Al deze bevindingen worden op een keuringsrapport vermeld.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu