Normen voor bliksembeveiliging - Transiënt B.V.

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Normen voor bliksembeveiligingHet ontwerpen, aanleggen en onderhouden van een bliksembeveiligingsinstallatie, inclusief het bepalen en beoordelen van gerelateerde risico’s wordt ondersteund door een aantal normen en richtlijnen.

Een centrale plaats wordt hierbij ingenomen door de NEN-EN-IEC 62305 reeks. Deze normenreeks geeft een algemene ontwerpbenadering voor een verscheidenheid aan beveiligingsprincipes en installatiepraktijken op het gebied van bliksembeveiliging van over de hele wereld. Daarmee verschaft de norm de ontwerper een generiek overzicht van de mondiale stand der techniek.
De normreeks wordt ondersteund door een tweetal Nederlandse praktijkrichtlijnen, waarvan NPR 1014 een toelichting geeft op de normenreeks, aangevuld met een aantal in de Nederlandse praktijk voorkomende onderwerpen en voorbeelden. De tweede praktijkrichtlijn, NPR 8110 is een hulpmiddel om te komen tot een afgewogen risico-inschatting en bijbehorende aanpak betreffende overspanningsbeveiliging.

Daarnaast zijn er nog enkele normen met eisen aan onderdelen welke deel uitmaken van
bliksem- en overspanningsbeveiligingsinstallaties.

Onderstaand een overzicht van de meest relevante beschikbare normen en richtlijnen:

NEN-EN-IEC 62305:  Bliksembeveiliging
Deze norm vervangt de verouderde (en inmiddels vervallen) Nederlandse norm
NEN 1014

Deel 1:  Algemene principes
Deel 2:  Risk Management (alleen Engelstalig)
Deel 3:  Fysieke schade aan objecten en letsel aan mens en dier
Deel 4:  Elektrische en elektronische systemen in objecten

NEN-EN 50164:  Onderdelen voor bliksembeveiligingsinstallaties

Deel 1: Eisen voor verbindingsmiddelen
Deel 2: Eisen voor geleiders en aardelektroden
Deel 3: Eisen aan isolerende vonkbruggen
Deel 4: Eisen voor bevestigingsmiddelen voor leidingen
Deel 5: Eisen voor geaarde behuizing en geaarde afdichtingen
Deel 6: Eisen voor blikseminslagtellers
Deel 7: Eisen voor versterkte aardse componenten

NEN-EN 50468  Weerstandsvermogenseisen tegen overspanning en overstroom door bliksem voor apparatuur met een telecommunicatieverbinding

NPR 1014  Praktijkgids bliksembeveiliging

NPR 8110  Risicoklasseindeling overspanningsbeveiliging

NPR-CLC/TR 50469 Bliksembeveiliging – Symbolen

Daarnaast zijn er nog belangrijke raakvlakken met algemene installatienormen
(
NEN 1010) en normen voor specialistische toepassingsgebieden zoals ATEX ofwel objecten met ontploffingsgevaar(NEN-EN-IEC 60079 en NEN-EN-IEC 61241).


Bron NEN

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu