Overspanningafleiders - Transiënt B.V.

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Overspanningafleiders

ActiviteitenNaast een uitwendige bliksemafleiderinstallatie kunnen aanvullende beveiligingsmaatregelen noodzakelijk zijn om beschadiging van of storing bij kwetsbaar elektronische apparatuur te beperken.

De energie die bij een bliksemontlading vrijkomt, kan op verschillende manieren een elektrisch of elektronisch systeem beïnvloeden.
De energie kan vooral via externe bedrading maar ook via het magnetisch veld het systeem binnendringen.
Afhankelijk van de topwaarde van de bliksemstroom en de stootstroom impedantie van de geleiders en van de aardingsinstallatie zal de bliksemstroom een spanningsverhoging veroorzaken, die ligt tussen enige kV en vele honderden kV.

Tenzij afdoende maatregelen zijn genomen zal de spanningsverhoging niet voor alle delen van de installatie even groot zijn.
Tussen delen die verschillende spanning hebben kunnen door- of overslagen optreden.

Daarom is het de bedoeling om de kans op ongecontroleerde overslagen in de elektrische installatie en elektronische apparatuur bij een blikseminslag zo klein mogelijk te maken.
Dit bestaat uit het toepassen van potentiaal vereffening zowel op geleidende metalen delen als op actief geleidende delen (overspanningsafleiders).


In de meeste gevallen zijn objecten met hun omgeving verbonden   
door elektrisch-geleidende verbindingen zoals:

    - voedingskabels (stroom leverende bedrijven)
    - telefoonaansluiting(en)
    - radio- en televisie-aansluitingen
    - data netwerken
    - gas- en waterleidingen

Al deze verbindingen kunnen overspanningverschijnselen tot binnen het pand geleiden, zelfs wanneer ze op grote afstand van een object zijn veroorzaakt.
Afhankelijk van de gevoeligheid voor overspanning, kan er in systemen grote schade worden veroorzaakt.


Er zijn diverse technische mogelijkheden om het overspanningprobleem op te lossen of tot een minimum te beperken.
In het algemeen bestaan deze technieken uit twee delen, en wel:

- Potentiaalvereffening volgens de IEC 62305-4
- Overspanningsafleiders (SPD) genoemd. volgens IEC 62305-4 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu